Stromy a dřeviny - názvosloví

Taxonomie (z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) je v užším slova smyslu vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů. Jejím cílem je klasifikovat všechny známé biologické skupiny (taxony) podle určitých pravidel do jednotlivých hierarchicky uspořádaných biologických kategorií.

Tohle je můj soukromý miniprojekt - jeho hlavním cílem byla snaha zkatalogizovat si hlavní druhy stromů, se kterými mám možnost se ve volné přírodě potkat, či hlavních zástupců jednotlivých čeledí ...a navíc si pohrát s kódem a propojit si Google Spreadsheets s html...

Odkazy vedou k české stránce na wikipedii. Pokud dané heslo na české wikipedii neexistuje, vede odkaz na anglickou stránku wikipedie.

Copyright © jan @ xcen3