Dravci - názvosloví

Taxonomie (z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) je v užším slova smyslu vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů. Jejím cílem je klasifikovat všechny známé biologické skupiny (taxony) podle určitých pravidel do jednotlivých hierarchicky uspořádaných biologických kategorií.

Soukromý miniprojekt - jen snaha zkatalogizovat si hlavní dravce, se kterými mám možnost se ve volné přírodě potkat.
...a navíc si pohrát s kódem a propojit si Google Spreadsheets s html...

(Odkazy vedou k české stránce na wikipedii. Pokud heslo na české wikipedii neexistuje, vede odkaz na anglickou stránku.)

Copyright © jan @ xcen3